Skip i'r prif gynnwys

Safonau Addysg a Sicrhau Ansawdd

Mae ein safonau addysg yn ymdrin â gofynion sy'n ymwneud â'r:

  • Lefel a Natur y Rhaglen Gradd
  • Canlyniadau y mae angen i fyfyrwyr eu cyflawni
  • Natur y profiad clinigol a'r ymarfer y mae angen i fyfyrwyr eu cael cyn y gallant gymhwyso gyda gradd chiropractig.

Dogfennau eraill sydd ar gael

Mae ffurflenni a thempledi ar gael ar gyfer darparwyr addysg newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, yn ogystal â chanllawiau ychwanegol i ddarparwyr addysg a gwybodaeth am y logo "Gradd Cymeradwy" ar gyfer darparwyr cymeradwy. 

Astudio i fod yn ceiropractydd

Dysgwch am sut a lle y gallwch chi astudio i fod yn ceiropractydd

Mwy o wybodaeth

Canllawiau i fyfyrwyr

Gwybodaeth a chanllawiau i fyfyrwyr sy'n astudio chiropractic

Mwy o wybodaeth

Safonau Addysg

Mwy o wybodaeth

Sicrhau ansawdd y rhaglen

Dysgwch sut rydym yn sicrhau ansawdd addysg a hyfforddiant chiropractig israddedig

Mwy o wybodaeth