Skip i'r prif gynnwys

Manylion Cyswllt

Cyngor Cyffredinol Chiropractic
Tŷ Parc
186 Ffordd Parc Kennington
Llundain
SE11 4BT

Mae ein staff yn gweithio o adref, yn ymweld â'r swyddfa o gwmpas unwaith yr wythnos. Er y gallwch anfon gohebiaeth drwy'r post, ni ddelir â hi cyn gynted â phe baech yn ei hanfon trwy e-bost.

Os dewiswch gyfathrebu â ni yn Gymraeg, byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Fodd bynnag, nodwch nad oes yr un o'n staff yn siarad Cymraeg ar hyn o bryd.

Ffôn: +44 020 7713 5155

Cofrestru a CPD:

FTP & Cwynion:

Addysg:

Cyllid:

GCC Debydau Uniongyrchol:

Cyfeiriadau Adnoddau Dynol a Gweithwyr:

Ymholiadau cyffredinol:

DEWCH O HYD I NI

GCC Diogelu Data, Polisi Preifatrwydd a Chwynion

Mae polisi diogelu data a phreifatrwydd GCC ar gael yma.

Dylid e-bostio holl bryderon FTP at finvestigation@gcc-uk.org.

Mae'r GCC wedi ymrwymo i dderbyn, gan ymateb yn gyflym i gwynion a dysgu o gwynion am ein gwasanaeth fel rhan o'n hymrwymiad i wella'r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig yn barhaus.

Gwneud cwyn