Skip i'r prif gynnwys

Adroddiadau

Adroddiadau Misol

Maen nhw'n rhoi manylion ceiropractydds y mae eu statws cofrestru wedi newid yn ystod y mis. Mae'r adroddiadau'n cynnwys:

  • Cofrestryddion newydd
  • y rhai sydd wedi gadael y Gofrestr
  • adfer i'r Gofrestr
  • trosglwyddo i gofrestru wrth ymarfer
  • unrhyw gamau disgyblu sy'n effeithio ar allu cofrestrydd i ymarfer.

Mawrth 2024

Chwefror 2024

Ionawr 2024

Rhagfyr 2023

Tachwedd 2023

Hydref 2022

Medi 2023

Awst 2023

Gorffennaf 2023

Mehefin 2023

Mai 2023

Ebrill 2023

Mawrth 2023

 

 


Adroddiadau Blynyddol

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

O 2020 ymlaen mae'r GCC wedi cynhyrchu adroddiad blynyddol sy'n cwmpasu'r Prawf Cymhwysedd, fel y rhestrir isod ochr yn ochr â'r arholwyr Allanol ansawdd adroddiad blynyddol gan sicrhau'r broses Prawf Cymhwysedd ar gyfer yr un cyfnod.

TOC Adroddiad Blynyddol 2022 Arholwyr allanol Adroddiad blynyddol TOC ar gyfer 2022

TOC Adroddiad Blynyddol 2021 Arholwyr allanol Adroddiad blynyddol TOC ar gyfer 2021

TOC Adroddiad Blynyddol 2020 Arholwyr Allanol Adroddiad Blynyddol TOC ar gyfer 2020 

Caiff yr adroddiadau canlynol eu llunio'n flynyddol ar gyfer y Pwyllgor Addysg gan Brawf annibynnol Arholwr Allanol Cymhwysedd. Mae ystadegau pellach ar Brawf Cymhwysedd ar gyfer y flwyddyn berthnasol i'w gweld yn yr Adroddiadau Cofrestru Blynyddol uchod.

Adroddiad Blynyddol TOC 2019

Adroddiad Blynyddol TOC 2018 - 2019

Adroddiad Blynyddol TOC 2017- 2018

Adroddiad Blynyddol TOC 2016 - 2017

TOC Adroddiad Blynyddol 2015 - 2016

Ffitrwydd i Ymarfer

Mwy o wybodaeth