Skip i'r prif gynnwys

Ynglŷn â Gwrandawiadau

Fel rhan o'n dyletswydd i amddiffyn y cyhoedd rydym yn cynnal gwrandawiadau i achosion am weithwyr proffesiynol ciropractig.

Mae gwrandawiad yn bwrw ymlaen yn ffurfiol lle mae aelodau'r Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol (CSP) neu'r Pwyllgor Iechyd (HC) yn ystyried yr honiadau o gŵyn gafodd ei chyfeirio gan y Pwyllgor Ymchwilio.  Mae tri aelod o'r pwyllgor fel arfer, ac fe fydd un ohonynt yn ceiropractydd.  Bydd bargyfreithiwr annibynnol hefyd yn eistedd gyda'r pwyllgor er mwyn rhoi cyngor cyfreithiol iddo.   

Mae gwrandawiadau fel arfer yn cael eu cynnal yn gyhoeddus. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un fynychu. Weithiau gellir cynnal gwrandawiad, neu ran o wrandawiad, yn breifat os am ystyried gwybodaeth gyfrinachol neu agos atoch; neu os yw'r achos yn cynnwys plentyn neu oedolyn bregus.

Dau dîm cyfreithiol sy'n dadlau'r achos - mae'r GCC yn cael ei gynrychioli gan fargyfreithiwr neu gyfreithiwr, neu efallai'r ddau. Fel arfer bydd gan y ceiropractydd fargyfreithiwr neu gyfreithiwr i gyflwyno eu hachos mewn ymateb i'r honiadau y mae'r GCC wedi eu gwneud.

Yn ystod gwrandawiad, mae'r pwyllgor yn gwrando ar yr holl dystiolaeth ac yn penderfynu a yw'r rhan o'r gwaith ymchwil yn euog neu'n ddieuog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.  Os ydyn nhw'n credu bod y ceiropractydd yn euog, yna bydd y pwyllgor yn gosod cosb. Nid cosbi'r ceiropractydd yw pwrpas cosb ond amddiffyn y cyhoedd.

Os ceir ceiropractor yn euog o 'ymddygiad proffesiynol annerbyniol' neu 'anallu proffesiynol' gan y CSP, gall y pwyllgor:

  • Admonish y ceiropractydd.  Dyma rybudd ffurfiol sy'n parhau ar ffeil
  • gosod cyfyngiad, neu amodau, ar gofrestriad y ceiropractydd (er enghraifft, bod y ceiropractydd yn gweithio dan oruchwyliaeth neu'n cael hyfforddiant pellach)
  • Atal cofrestriad y Ceiropractydd
  • tynnu ('streic oddi ar') enw'r ceiropractydd o'r gofrestr.

Gall y Pwyllgor Iechyd osod amodau ar gofrestriad ceiropractydd neu ei atal.

Lawrlwythiadau

Gwrandawiadau i ddod

Bydd unrhyw wrandawiadau sydd ar y gweill yn cael eu cyhoeddi yma 28 diwrnod cyn dyddiad y gwrandawiad.

Mwy o wybodaeth

Penderfyniadau Diweddar

Cyhoeddir penderfyniadau diweddar o wrandawiadau yma.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth i Dystion

Os ydych chi i fod i roi tystiolaeth mewn gwrandawiad gallwch ddarganfod gwybodaeth yma.

Mwy o wybodaeth