Skip i'r prif gynnwys

Mae'r term 'General Chiropractic Council' neu 'GCC' neu 'ni' neu 'ni' yn cyfeirio at berchennog y wefan y mae ei swyddfa gofrestredig yn Park House, 186 Kennington Park Road, Llundain, SE11 4BT.  Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr ein gwefan.

Mae defnydd y wefan hon yn amodol ar y telerau defnyddio canlynol:

  • Mae cynnwys tudalennau'r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a'ch defnydd yn unig. Mae'n destun newid heb rybudd.
  • Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd sy'n eiddo i ni neu wedi'i drwyddedu i ni. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, y dyluniad, y cynllun, edrych, ymddangosiad a graffeg. Mae atgenhedlu wedi ei wahardd heblaw yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n rhan o'r telerau ac amodau hyn.
  • Cydnabyddir pob nod masnach a atgynhyrchir yn y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i'r gweithredwr, neu sydd wedi'u trwyddedu i'r gweithredwr, ar y wefan.
  • Gall defnydd heb awdurdod o'r wefan hon roi cais am iawndal a/neu fod yn drosedd.
  • O bryd i'w gilydd gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i ddarparu rhagor o wybodaeth. Nid ydynt yn arwyddo ein bod yn cymeradwyo'r wefan(au). Nid oes gennym gyfrifoldeb am gynnwys y wefan(au) gysylltiedig.
  • Mae eich defnydd o'r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy'n deillio o ddefnydd o'r fath o'r wefan yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru a Lloegr.