Skip i'r prif gynnwys

Mae'r adran hon yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth gan gynnwys: datblygiad proffesiynol parhaus, cadw'ch cofrestriad a newid eich statws, er enghraifft o bobl nad ydynt yn ymarfer ymarfer.

Mae gwybodaeth bwysig hefyd ynglŷn â'r trefniadau yswiriant ac indemniad mae angen i ceiropractydds eu cael ar waith, yn ogystal ag ystod o ganllawiau eraill rydyn ni wedi'u datblygu.

Gallwch ddefnyddio y porth i ddiweddaru eich manylion ar-lein, er enghraifft os ydych chi'n newid arferion neu rifau ffôn. Dysgwch sut i wneud hyn isod.

Dylai ymgeiswyr newydd sy'n dymuno ymuno â'r gofrestr glicio yma.

Cap delwedd cerdyn

Ymunwch â'r gofrestr

Dysgu sut i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD)

Dysgwch am eich datblygiad proffesiynol parhaus

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Eich Cofrestru

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Canolfan Adnoddau Cofrestrydd

Gwybodaeth ac adnoddau i gofrestrwyr

Mwy o wybodaeth
Cap delwedd cerdyn

Cofrestryddion newydd

Mwy o wybodaeth