Pam gweld ceiropractydd cofrestredig?

Mae chiropractic yn broffesiwn gofal iechyd rheoledig sy'n canolbwyntio'n arbennig ar swyddogaeth y system asgwrn cefn a chyhyrysgerbydol, ac effeithiau cysylltiedig ar iechyd. 

Mwy o wybodaeth

Dod yn ceiropractydd

Mae ceiropractydds yn defnyddio technegau gan gynnwys addasiadau asgwrn cefn, therapïau â llaw eraill, ymarfer corff a chyngor ffordd o fyw i adfer, hyrwyddo a chadw swyddogaeth asgwrn cefn a chyhyrysgerbydol ac iechyd.

Mwy o wybodaeth