Skip i'r prif gynnwys

Diweddariad cadw ar gyfer cofrestryddion 

 


Cadw eich cofrestriad ar-lein


Bob blwyddyn mae pob un o'r chiropractors sydd wedi'u cofrestru gyda'r General Chiropractic Council yn cael cais i gwblhau eu cadw er mwyn sicrhau eu bod yn aros ar y gofrestr os ydynt am barhau i ymarfer chiropractig yn y DU.

Rhaid cwblhau'r cais cadw'n ôl a thalu'r ffi gadw, erbyn 30 Tachwedd. Gallwch gwblhau eich cais cadw a thalu'r ffi drwy'r porth.

Os ydych chi'n ystyried newid eich statws, er enghraifft o ymarfer i beidio ymarfer, neu ddim am aros ar y gofrestr bellach, cliciwch yma.


Pam mae'n rhaid i mi gwblhau'r cais cadw?

Mae angen i chiropractors sy'n dymuno aros ar y gofrestr y flwyddyn nesaf ddangos i ni eu bod yn addas i ymarfer drwy lenwi ffurflen sy'n cadarnhau a oes ganddynt, er enghraifft, unrhyw faterion disgyblu gyda rheoleiddwyr eraill, materion iechyd neu euogfarnau troseddol. Ceir hefyd ffi flynyddol i aros ar y gofrestr.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n methu'r dyddiad cau ar 30 Tachwedd?

Byddwn yn rhoi rhybudd rhybudd terfynol i chi cyn y dyddiad cau, sef 30 Tachwedd, sy'n rhoi 14 diwrnod arall i chi (hyd at 14 Rhagfyr) i lenwi'r ffurflen a thalu'r ffi. Os na fydd eich cais wedi'i gwblhau erbyn yr 14 Rhagfyr bydd eich cofrestriad yn darfod ac ni fyddwch wedi cofrestru mwyach.

Alla i Drosglwyddo Diffyg Ymarfer i ymarfer cofrestru yn ystod y cyfnod cadw?

Oes, gallwch wneud cais yn ystod y cyfnod cadw ar gyfer y flwyddyn ganlynol, sy'n golygu na fydd eich statws ymarfer yn dechrau tan 1 Ionawr y flwyddyn ganlynol.

Noder, os ydych chi'n gwneud cais i drosglwyddo fel rhan o'ch cais cadw ac wedi cael eich cofrestru fel rhai nad ydynt yn ymarfer ers dwy flynedd neu fwy, yn gyntaf bydd angen i chi gwblhau'r rhaglen Dychwelyd i Ymarfer yn y DU.

Trefniadau Yswiriant ac Indemniad

Dysgwch am eich trefniadau yswiriant ac indemniad gofynnol

Mwy o wybodaeth

Rheoli eich cofrestriad

Mwy o wybodaeth