Skip i'r prif gynnwys

Ar 26 Tachwedd 2020, cyhoeddodd y Llywodraeth ganllawiau ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol sydd wedi cymhwyso'r EEA a'r Swistir yn ymarfer yn y DU ar ôl 1 Ionawr 2021.

Gallwch fod yn gymwys i wneud cais o dan reoliadau UE 2007 os ydych:

  • Chwedlau'r Swistir
  • gwladolion gwladwriaethol nad ydynt yn aelod o'r AEE sy'n briod neu'n ddibynnol ar genedlaethol o'r Swistir
  • Trigolion y DU wedi ymgartrefu yn y Swistir
  • gwladolion aelod-wladwriaeth nad ydynt yn aelodau o'r AEE sy'n briod neu'n ddibynnol ar ddinasyddion y DU a ymsefydlodd yn y Swistir

Yn ogystal, bydd y rheoliadau'n berthnasol dim ond os :

  • cafwyd eich cymhwyster mewn EEA neu'r Swistir cyn 11pm (GMT) ar 31 Rhagfyr 2020
  • rydych chi wedi dechrau ond heb gwblhau cymhwyster Swistir neu EEA cyn 11pm (GMT) ar 31 Rhagfyr 2020
  • rydych yn meddu ar gymhwyster trydydd gwlad a gafodd ei gydnabod yn y Swistir cyn 11pm (GMT) ar 31 Rhagfyr 2020
  • fe wnaethoch gwblhau cais i gael cydnabod eich cymhwyster yn y Swistir cyn 11pm (GMT) ar 31 Rhagfyr 2020

Os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais trwy lwybr y Swistir, cysylltwch â ni drwy e-bost yn registrations@gcc-uk.org.

Byddwch yn ymwybodol bod yna ofyniad Saesneg y mae'n rhaid ei fodloni er mwyn cofrestru gyda'r GCC. 

Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf uchod, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru o hyd, ond yn gyntaf rhaid i chi basio ein Prawf Cymhwysedd.

Cymwysiadau

Dysgwch sut i wneud cais i ymuno â'r gofrestr

Mwy o wybodaeth

Ffioedd

Gwybodaeth am ffioedd i gofrestru neu ailymuno â chofrestr GCC

Mwy o wybodaeth

Profi Cymhwysedd

Nodwch fod pob cyfweliad yn cael ei gynnal o bell trwy Microsoft Teams.

Mwy o wybodaeth

Apeliadau Cofrestru

Mae'r adran hon yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn penderfyniad y Cofrestrydd

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr y DU

Mae'r dudalen hon ar gyfer yr ymgeiswyr sydd wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir ar gyfer cofrestru ar ôl mynychu cwrs cymeradwy.

Mwy o wybodaeth

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rhaid cwblhau'r ceisiadau ar-lein unwaith y bydd Prawf Cymhwysedd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus. Gwiriwch isod yn erbyn pob dogfen i weld y gofynion.

Mwy o wybodaeth

Trosglwyddo o beidio ag ymarfer cofrestru

Mae'r adran hon ar gyfer ceiropractyddion sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd fel rhai nad ydynt yn ymarfer, ond sy'n dymuno trosglwyddo i gofrestriad ymarfer. E-bostiwch eich cais llawn atom. Dylid e-bostio unrhyw ddogfennau a ddarperir gan drydydd parti atom yn uniongyrchol gan y trydydd parti hwnnw.

Mwy o wybodaeth

Ail-ymuno â'r gofrestr

Os ydych wedi eich cofrestru gyda'r GCC yn y gorffennol a'ch bod yn dymuno ymarfer fel ceiropractydd yn y DU eto, efallai y byddwch yn gymwys i adfer eich enw i'r gofrestr.

Mwy o wybodaeth

Dychwelyd i Ymarfer yn y DU

Mae proses Dychwelyd i Ymarfer y GCC wedi'i rhoi ar waith i gynorthwyo'r rhai sydd wedi bod i ffwrdd o ymarfer yn y DU am o leiaf ddwy flynedd i nodi a mynd i'r afael â'u hanghenion dysgu proffesiynol i helpu i sicrhau dychweliad diogel a chymwys i waith clinigol.

Mwy o wybodaeth

Ceisiadau Cytundeb Masnach Rydd y DU-Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein (FTA)

Mwy o wybodaeth