Skip i'r prif gynnwys

Sut ddylwn i ddefnyddio fy rhif cofrestru GCC?

Er mwyn sicrhau bod eich cleifion a'r cyhoedd yn ymwybodol o'ch statws cofrestru GCC, efallai y byddwch am gynnwys y wybodaeth ganlynol ar eich deunydd ysgrifennu busnes, gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol ac mewn unrhyw ddeunyddiau hysbysebu:

Cyngor Cyffredinol Chiropractic

Rhif cofrestru 0****


Alla i alw fy hun yn 'chiropractor cofrestredig'?

Gan fod yr holl chiropractors sy'n ymarfer cyfreithiol yn y DU wedi'u cofrestru gyda'r GCC, nid yw defnyddio'r geiriau 'chiropractor cofrestredig' yn gwbl angenrheidiol ond yn dderbyniol.


A allaf ddefnyddio logo'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol?

Na, rhaid i chi beidio â defnyddio logo corfforaethol y Cyngor Chiropractig Cyffredinol. Fodd bynnag, mae'r GCC wedi datblygu logo ' I'm Registered' i helpu cofrestryddion i gyfleu eu statws cofrestru. 


A all chiropractors ddefnyddio'r teitl "Doctor" neu "Dr" wrth hysbysebu?

Os ydych chi'n defnyddio'r teitl cwrteisi "meddyg" o fewn y parth cyhoeddus, rhaid i chi fod yn glir nad ydych yn ymarferydd meddygol cofrestredig ond yn Feddyg Chiropractic. Mae'r parth cyhoeddus yn cynnwys hysbysebu, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, llofnodion e-bost, deunydd ysgrifennu, arwyddion ac ati.

Gall methu â gwneud hynny arwain at honiad o gamymddwyn gyda'r GCC. Bydd yr ASA yn gweithredu ynghylch hysbysebion sy'n awgrymu bod chiropractors yn ymarferwyr meddygol.  

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio teitlau "Doctor" a "Dr", gweler y GCC advertising Guidance and Toolkit.

Y cod

Mae'r Cod yn amlinellu safonau perfformiad, ymddygiad a moeseg a ddisgwylir gan chiropractors yn y DU. Rhaid i chiropractors fodloni'r safonau hyn er mwyn ymuno ac aros ar ein cofrestr.

Mwy o wybodaeth

Canllawiau a Phecynnau Cymorth

Mae canllawiau a phecynnau cymorth yn helpu cofrestryddion i barhau i fod yn cydymffurfio â Chod GCC yn eu gweithgareddau proffesiynol.

Mwy o wybodaeth

Llwybrau Gyrfa

Darganfyddwch fwy am opsiynau gyrfa eraill sy'n agored i chiropractors yn ogystal ag ymarfer clinigol.

Mwy o wybodaeth

I'm Registered Mark

Yn unigryw i Gofrestryddion GCC, mae'r marc I'm Registered yn sicrhau eich cleifion o'ch hyfforddiant a'ch galluoedd, gan eich gosod ar wahân i ymarferwyr nad ydynt wedi'u rheoleiddio.

Mwy o wybodaeth

Ffitrwydd i Ymarfer cyngor i gystadleuwyr

Mwy o wybodaeth

Safonau a Chanllawiau Ansawdd

Mwy o wybodaeth

Defnyddio 'Chiropractic' yn enw cwmni

Gwybodaeth am sut i wneud cais am Lythyr Awdurdodiad Tŷ'r Cwmnïau o'r GCC.

Mwy o wybodaeth