Skip i'r prif gynnwys

Canllawiau os ydych yn destun ymchwiliad 

Beth sy'n digwydd os gwneir cwyn amdanaf?

Mae'r GCC wedi llunio canllaw i gynghori cofrestryddion ar yr hyn fydd yn digwydd os gwneir cwyn yn eu herbyn. Nid yw'n cymryd lle cyngor na chefnogaeth gyfreithiol gan eich cymdeithas broffesiynol. Ni all y GCC roi cyngor cyfreithiol i chi na dweud wrthych sut i ymateb i gŵyn. Dylech gysylltu â'ch cymdeithas broffesiynol ac yswiriwr indemniad proffesiynol ar unwaith os cewch wybod bod gennych gŵyn am eich ymddygiad neu'ch ymarfer.

Codi Pryder am Gyd-Chiropractor

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth ar gyfer chiropractors a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, gan gynnwys ei gyd-chiropractors, sydd â phryderon am chiropractor.

Mwy o wybodaeth