Skip i'r prif gynnwys

Elisabeth Angier VLOG

Mae Elisabeth Angier yn cyfuno rôl Goruchwyliwr Clinigol ym Mhrifysgol De Cymru â chlinigwr prysur mewn practis preifat.

Mwy o wybodaeth

Carol Latto

Mae Carol Latto wedi bod yn Hyfforddwr PRT ers blynyddoedd lawer ac mae hefyd yn aelod o Bwyllgor PRT yr RCC, gan helpu i arwain datblygiad parhaus y rhaglen PRT.

Mwy o wybodaeth

Daniel Ruby

Mae Daniel Ruby yn cyfuno rolau clinigwr a Hyfforddwr PRT gyda swydd ran-amser fel pennaeth clinig yng Ngholeg McTimoney Ceiropractydd.

Mwy o wybodaeth

Mark Thomas

Mae Mark Thomas yn esbonio sut y treuliodd amser mewn ymarfer clinigol ac mewn rôl rheoli gofal iechyd preifat cyn derbyn Uwch Ddarlithiaeth yn LSBU.

Mwy o wybodaeth

Marc Sanders

Marc Sanders yn siarad am ei raglen PhD, y mae'n ymgymryd ag ef tra'i fod mewn ymarfer clinigol rhan-amser.

Mwy o wybodaeth

Sam Harries

Sam Harries sy'n siarad am ei rôl, sy'n cyfuno arferion clinigol preifat ac a ariennir gan y GIG.

Mwy o wybodaeth