Skip i'r prif gynnwys

Stamp o gymeradwyaeth


I ddangos bod eich rhaglen radd yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Cyffredinol Chiropractic, rydym yn annog defnydd o'n logo sydd wedi'i ddylunio'n arbennig.

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer yr holl ddeunyddiau marchnata sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r rhaglen gradd chiropractig unigol, megis:

Adran berthnasol eich gwefan

Tystysgrifau rhaglenni

Deunyddiau hyrwyddo ar gyfer eich rhaglen chiropractig

Mae canllawiau llawn ar ddefnyddio'r logo hwn ar gael yma

Do's a Don'ts


  • Byddwch yn ymwybodol o'r pwyntiau canlynol wrth ddefnyddio'r logo cofrestredig:
  • Rhaid defnyddio'r logo yn ei gyfanrwydd ac nid 'cropio' neu 'trimio'
  • Ni ddylid newid y aliniad, y lliwiau a'r testun o fewn y logo mewn unrhyw ffordd
  • Rhaid peidio â ymestyn y logo, sboncen, ystumio neu drin
  • Ni ddylid byth newid y logo na'i ail-greu mewn unrhyw ffordd a rhaid ei atgynhyrchu gan ddefnyddio ffeiliau digidol cymeradwy yn unig a gyflenwyd gan y GCC

Mae'r logo ar gael mewn pedair fersiwn.

Gellir defnyddio unrhyw fersiwn cyn belled â'i bod yn ymddangos yn glir ac yn ddigyfnewid. Mae hyn yn bwysig fel bod sefydliadau addysg ceiropracteg ledled y DU yn defnyddio logo cyson y gellir ei adnabod ar unwaith i fyfyrwyr.


Ar gyfer cymwysiadau digidol a chyfathrebu mewnol fel Word & Powerpoint mae pob logo ar gael ar ffurf PNG.  Mae'r rhain i'w lawrlwytho isod.

Lawrlwythiadau

Mae fersiynau fector o'r logos ar gael i'w defnyddio mewn print, ar unrhyw faint, heb golli ansawdd.


Logo Du

Teal Logo

Logo Gwyn

Logo cymysg

Ffurflenni a Thempledi

Mwy o wybodaeth

Canllawiau Ychwanegol

Mwy o wybodaeth