Skip i'r prif gynnwys

Mae rhaglenni sydd newydd eu cymeradwyo fel arfer yn destun amodau a gynigir gan Ymwelwyr Addysg ac a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Addysg - mae'r rhain yn ofynion ar gyfer cymeradwyo'r rhaglen ac mae'n ofynnol i sefydliadau fodloni'r rhain. Mae'r amodau'n cael eu monitro gan y GCC ac mae'r cynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Addysg.

Mae'r Crynodeb diweddaraf o Amodau Ymwelwyr Addysg yn cynnwys rhestr o amodau sy'n ymwneud â rhaglenni cyfredol, dyddiadau targed ar gyfer cwblhau a chanlyniadau.

Adroddiadau ymwelwyr addysg

Cymeradwyo rhaglenni newydd

Mwy o wybodaeth

Cwynion am raglenni

Mae gennym bolisi a gweithdrefn glir ar gyfer ymdrin â chwynion am raglenni ciropractig cymeradwy

Mwy o wybodaeth

Monitro Blynyddol

Mwy o wybodaeth