- Tudalen Hafan GCC

Croeso i'r GCC

Mae adrannau o'r wefan hon wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg.

Gweler y tudalennau a'r dogfennau wedi'u cyfieithu isod.

Cwyno am y GCC a rhoi adborth

Rhaid i bob ceiropractydd fod â gweithdrefn gwynion yn eu practis ac ymdrin â chwynion yn brydlon ac yn deg. Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth ar sut i gwyno am geiropractydd.

Darganfyddwch fwy

Porth Cleifion

Croeso i borth cleifion y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol. Yma byddwch chi'n darganfod gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch dewis ceiropractydd, sut i baratoi ar gyfer eich ymweliad cyntaf (asesiad cychwynnol) a'r ffordd orau o wneud y gorau o'ch gofal parhaus.

Gweld ceiropractydd

Pryderon am Ceiropractydd - Gwrandawiadau

Fel rhan o'n dyletswydd i amddiffyn y cyhoedd rydym yn cynnal gwrandawiadau mewn achosion am weithwyr proffesiynol ceiropracteg. Mae'r adran hon yn darparu rhagor o wybodaeth am wrandawiadau ffurfiol y Pwyllgorau Ymddygiad Proffesiynol ac Iechyd.

Darganfyddwch fwy