Skip i'r prif gynnwys

Os yw person yn dymuno galw ei hun yn chiropractor yn y DU, mae'n ofynnol iddynt gael eu cofrestru gyda ni. Mae'n drosedd i berson sydd ddim wedi cofrestru gyda ni ddisgrifio'i hun fel ceiropractydd. 

Mae adran 32(1) o Ddeddf Chiropractors 1994 yn darparu:

Mae person sydd (boed yn benodol neu drwy oblygiad) yn disgrifio ei hun fel chiropractor, ymarferydd chiropractig, chiropractitioner, meddyg chiropractig, neu unrhyw fath arall o chiropractor, yn euog o drosedd oni bai ei fod yn chiropractor cofrestredig.

Bydd y GCC yn prosesu unrhyw bryderon o'r fath gan gyfeirio at God Ymarfer GCC ar gyfer Ymchwiliadau Troseddol ac Erlyniadau o dan Ddeddf Chiropractors 1994, Gorffennaf 2012.

Os oes gennych chi bryderon bod rhywun yn disgrifio eu hunain fel chiropractor ac nad ydyn nhw wedi cofrestru gyda ni yna gallwch ein hysbysu isod.

Amdanoch Chi

Eich Cwyn