Skip i'r prif gynnwys

Aelodaeth

Mae aelodaeth y Cyngor yn cynnwys chwe chiropractors a chwe aelod lleyg.  Ei rôl yw sicrhau bod y GCC yn cyflawni ei swyddogaethau craidd yn effeithiol ac yn effeithlon.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ein haelodau Cyngor.

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, naill ai'n bersonol neu'n rhithiol.

Mae cyfarfodydd ar agor i'r cyhoedd gyda'r agenda a'r papurau ar gael ymlaen llaw (gweler y tab blwyddyn perthnasol isod).

Gan fod mannau'n gyfyngedig, cysylltwch â'r GCC bum diwrnod gwaith ymlaen llaw yn enquiries@gcc-uk.org Ffoniwch 020 7713 5155.

Bydd agenda a phapurau'r cyfarfod ar gael wythnos cyn y cyfarfod.


Cyfarfodydd y Cyngor yn 2023

Dydd Mawrth 14 Mawrth

Dydd Iau 15 Mehefin

Llun 25 Medi 

Nos Wener 8 Rhagfyr


Mae cofnodion a deunydd o gyfarfodydd blaenorol y Cyngor i'w gweld yn yr adran isod. Fel arfer, bydd y cofnodion ym mhapurau cyfarfod y cyfarfod canlynol.

Agendâu, papurau a chofnodion

15 March 2022

Agendâu a phapurau


23 June 2022

Agendâu a phapurau


28 September 2022

Agendâu a phapurau


8 December 2022

Agendâu a phapurau

16 March 2021

Agendâu a phapurau


17 June 2021

Agendâu a phapurau


28 September 2021

Agendâu a phapurau


8 December 2021

Agendâu a phapurau

10 December 2020 

Agenda a phapurau 


23 September 2020 

Agendâu a phapurau


25 June 2020

Agendâu a phapurau


17 March 2020

Agendâu a phapurau


12 December 2019

Agenda a phapurau


20 September 2019

Agenda a phapurau


27 June 2019

Agenda a phapurau


26 March 2019

Agendâu a phapurau

Munudau

13 March 2018

Agenda a phapurau

Munudau


27 June 2018

Agenda a phapurau 

Munudau


13 September 2018

Agenda a phapurau

Munudau


11 December 2018

Agenda a phapurau

Munudau

5 December 2016

Agenda a phapurau

Munudau


29 September 2016

Agenda a phapurau

Munudau


16 June 2016

Agenda a phapurau

Munudau


10 March 2016

Agenda a phapurau

Munudau

31 March 2015

Agenda a phapurau

Munudau


18 June 2015

Agenda a phapurau

Munudau


30 September 2015

Agenda a phapurau

Munudau


3 December 2015 

Agenda a phapurau

Munudau

Ar gyfer agendâu, papurau neu gofnodion cyn 2015, cysylltwch â ni.

Llywodraethu

Dysgwch wybodaeth am sut rydym wedi'n strwythuro a'n rheoli

Mwy o wybodaeth

Pwyllgorau

Mae gan y GCC bedwar pwyllgor statudol sy'n cefnogi gwaith y Cyngor. Mae pwyllgorau statudol ar wahân i'r Cyngor yn weithredol er mwyn sicrhau bod eu penderfyniadau'n annibynnol.

Mwy o wybodaeth

Mae ein Tîm

Mwy o wybodaeth am ein tîm

Mwy o wybodaeth

Cyfranogiad Cleifion a'r Cyhoedd

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a chyfleoedd i gleifion ciropractig sydd â diddordeb mewn cefnogi gwaith y Cyngor Chiropractig Cyffredinol

Mwy o wybodaeth

Partneriaid

Mae ein partneriaid yn amrywio o gleifion ac aelodau'r cyhoedd i arbenigwyr cyfreithiol cymwys a chiropractors

Mwy o wybodaeth

Cyfleoedd

Cyfle i weithio gyda'r GCC

Mwy o wybodaeth

Atebolrwydd

Rydym wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cydweithredol, agored a thryloyw. Mae'r adran hon o'r wefan yn cwmpasu rhai o'r wybodaeth, y prosesau a'r mecanweithiau hanfodol sy'n helpu i ddangos ein atebolrwydd fel rheoleiddiwr

Mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mwy o wybodaeth