Skip i'r prif gynnwys

Does gan y GCC ddim ymgynghoriadau ar hyn o bryd.

Yr hyn â wnawn

Mae'r Cyngor Chiropractig Cyffredinol yn rheoleiddio chiropractors yn y DU, Ynys Manaw a Gibraltar i sicrhau diogelwch cleifion sy'n cael triniaeth chiropractig.

Mwy o wybodaeth

Sut rydyn ni'n gweithio

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut rydym yn gweithio, gan gynnwys gwybodaeth am ein strwythur, ein llywodraethiant a sut rydym yn parhau i fod yn atebol. Rydym hefyd yn amlinellu sut y gall cleifion a phartneriaid gefnogi ein gwaith

Mwy o wybodaeth

Cyhoeddiadau

Mae'r adran hon yn cynnwys cyhoeddiadau ar gyfer chiropractors, yn ogystal â chylchlythyrau, adroddiadau corfforaethol ac ymchwil.

Mwy o wybodaeth

Ein hymchwil ni

Er mwyn diogelu iechyd a diogelwch y cyhoedd drwy sicrhau safonau ymarfer uchel yn y proffesiwn chiropractig, mae angen i ni wrando ar farn cleifion, y cyhoedd a'r cofrestryddion a'u deall. Rydym yn tynnu ar y safbwyntiau hyn i wneud polisi a phenderfyniadau yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael.

Mwy o wybodaeth

Polisïau

Mae'r adran hon yn cynnwys dogfennau sy'n crynhoi'r gweithdrefnau a'r protocolau mewnol yr ydym yn eu defnyddio.

Mwy o wybodaeth